PROJEKT PODPORILI

FRANTIŠEK TOMÍK

MILOŠ PREKOP

MČ Praha-Zbraslav (CR)

Fond výtvarných umení (SR)

Mesto Trnava (SR)